Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 0,-
2. upomínka 20,-
3. upomínka 30,-
Upomínací dopis 50,-

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.